Geen producten (0)

Smytegelt, B. - Keurstoffen (mooie staat!)

€ 24,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen (…) En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3 gedaan door de zalige heer Bernardus Smijtegelt, in leven waardig bedienaar van het Heilig Evangelie te Middelburg.

Met een voorrede over de noodzakelijkheid van een ernstige en onderscheiden predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat ter Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage.
 
 1. Zacharia 1 : 3a - Biddag
 2. Zacharia 1 : 3b - Tijdens een kermis
 3. Spreuken 1 : 24 - 27 - Op het eindigen van een jaar
 4. Spreuken 1 : 28 - Op het begin des jaars
 5. Jeremia 7 : 16 - Op de eerste rustdag na de biddag
 6. Jeremia 7 : 16 - Op de tweede rustdag na de biddag
 7. Jeremia 25 : 3 - Gepredikt op 23 Januari 1718, zijnde het drieëntwintigste jaar des Schrijvers dienst in de gemeente te Middelburg
 8. Jesaja 55 : 6a - Op het Avondmaal
 9. Jesaja 55 : 6b - Op een dankzegging na het Avondmaal
 10. Romeinen 10 : 1 - Op de eerste rustdag na Nieuwjaar
 11. Psalm 143 : 2a - Op de tweede rustdag na Nieuwjaar
 12. Psalm 143 : 2b
 13. Jeremia 55 : 7a - Op een dankzegging na het Avondmaal
 14. Jesaja 55 : 7b
 15. Jesaja 55 : 7c
 16. Handelingen 15 : 26 - Op een dankzegging na het Avondmaal
 17. Openbaring 1 : 7 - Op het eerste Avondmaal in het nieuwe jaar
 18. Job 36 : 23 - Gepredikt na een zware ziekte van de Schrijver, en het overlijden van zijn neef, Ds. Marinus Smytegelt, Predikant te Borssele
 19. Psalm 89 : 49 - Over de zekerheid van de dood
 20. Genesis 27 : 2 - Op de onzekerheid van de dag des doods
 21. Prediker 11 : 3b - Op het tweeërlei uiteinde, en zijn onherroepelijkheid
 22. 1 Timotheüs 1 : 16 - Op het Avondmaal
 23. Jesaja 55 : 13a
 24. Jesaja 55 : 13b
 25. Lukas 23 : 39 - 41
 26. Lukas 23 : 42
 27. Lukas 23 : 43
 28. 1 Petrus 1 : 17
 29. Jesaja 64 : 5a
 30. Jesaja 64 : 5b
 31. Jesaja 64 : 5c
 32. Jesaja 64 : 6
 33. Psalm 50 : 7c
 34. Psalm 87 : 5
 35. Genesis 17 : 1 - Op een dankzegging na het Avondmaal
 36. Psalm 119 : 120 - Op een biddag
 37. Psalm 104 : 3c - Op een verschrikkelijke stormwind
 38. 2 Kronieken 30 : 8b - Op het Avondmaal
 39. Johannes 6 : 37a - Op een dankzegging na het Avondmaal
 40. Johannes 6 : 37b
 41. 1 Johannes 1 : 9 - Op een voorbereiding voor het Avondmaal
 42. Hebreeën 11 : 10 - Op het Nieuwjaar
 43. Mattheüs 3 : 9
 44. Johannes 15 : 1
 45. Johannes 15 : 2a
 46. Johannes 15 : 2b
 47. Lukas 12 : 16 - 21 - Tijdens een kermis
 48. Mattheus 6 : 19 - Tijdens de kermis
 49. Mattheus 6 : 20 - Tijden

Uitg. den Hertog, 670 pag. gebonden, in mooie staat!