Geen producten (0)
 

Sprankhuysen, Dionysius - De werken Zijner handen

€ 3,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving
Verhandelingen (geen preken) van Dionysius Sprankhuysen over de Schepping. De schrijver gaat uiteenzetten wat de schepping is, hoe het lichaam in elkaar zit, hij schrijft over de ziel, de wil van de mens, de hof van Eden, de vrouwen haar plaats, het huwelijk en wat het naakt zijn inhoudt, alsmede de kleding en zo kunnen we voortgaan. Bij de beschrijving gebruikt hij beelden uit zijn tijd.

Ook gaat de schrijver in op de lessen die vanuit Gods Woord tot ons komen. Hij doet dat heel praktisch gevolgtrekkingen makend voor de dagelijkse praktijk van het leven en van het omgaan met elkaar als man en vrouw. In de schepping ligt ook Gods wil en wet verweven en vanuit de schepping kunnen we dan ook opmaken wat Gods geopenbaarde wil is opdat de mens Gods eer zoeke in overeenstemming met het geopenbaarde Woord en wat de Heere ons daarin bekend maakt door Zijn Geest. Het is heel duidelijk en met nadruk dat de schrijver deze zaak aan de orde stelt. Het gaat om Gods eer.
Uitg. Bethlehems Bornput, 234 pag. pb. Nieuwstaat!