Geen producten (0)
 

Gele zangbundel Muziekeditie - Nieuw!

€ 44,90
Op voorraad
Specificaties
Productcode 9360
EAN code 9789023967156
Omschrijving

De Gele Bundel of ook wel: De Gele Zangbundel. Een selectie van traditionele geestelijke liederen voor gezin, jongeren(groepen), gezinskampen, verenigingen en kerken.

Deze bundel geliefde liederen is heel populair en is veel gebruikt voor christelijke gezinsvakanties en kampen. Om samen verantwoorde liederen te zingen naast de psalmen (1773), heeft een werkgroep 200 liederen geselecteerd uit onder meer Johannes de Heer, Opwekking en Bundel NHK’38. Steeds meer scholen en verenigingen gebruiken deze uitgave.

1 Aan de maaltijd wordt het stil
2 Abba Vader, U alleen
3. Alle roem is uitgesloten
4. Als een hert dat verlangt naar water
5. Als g' in nood gezeten
6. Als 'k een mens in nood ontmoet
7. Als je bidt
8. Al sprak ik met een mensentong
9. All to Jesus I surrender
10. Al waren uw zonden als scharlaken
11. Alzo lief had God de wereld
12. Al zou de vijgeboom niet bloeien
13. And in that day
14. 'k Ben reizend naar die stad
15. Bewaar je oog
16. Be ye still
17. Bidt zonder ophouden
18. Blijf bij mij Heer
19. Breng dank aan de Eeuwige
20. Bron van licht en leven
21. Bron van zaligheden
22. Christus, onze Heer verrees
23. Create in me a clean heart
24. Daar juicht een toon
25. Dankt, dankt nu allen God
26. Dank U voor deze nieuwe morgen
27. De grote dag breekt weldra aan
28. De Heere is mijn herder
29. De Heere is mijn kracht
30. De kerk van alle tijden
31. Doorgrond mijn hart
32. Een grote Hogepriester
33. Eens was ik een vreemd'ling
34. Eens zal op de grote morgen
35. Een vaste Burcht is onze God
36. Eer zij God in onze dagen
37. En de Geest en de bruid zeggen 'kom'
38. Ere zij aan God de Vader
39. Er is nog plaats
40. Er komen stromen van zegen
41. Ga niet alleen door 't leven
42. Geef vrede Heer, geef vrede
43. Genade groot
44. Geprezen zij de Heer'
45. Geprezen zij de Heere
46. Gij die van God zijt afgedwaald
47. Gij zijt waardig
48. Give me oil in my lamp
49. Glorie aan God
50. God biedt u nu Zijn vrede aan
51. God is getrouw
52. Groot is Uw trouw o Heer
53. Grote God wij loven U
54. 'k Heb geloofd en daarom zing ik
55. Heer als een lamp die brandt
56. Heere der here, Koning der koningen
57. Here Jezus, heel mijn leven
58. Heere Jezus om Uw woord
59. Heere, maak mij Uw wegen bekend
60. Heer', ga Uw gang
61. Heer', Gij kent mijn wegen
62. Heer' God, U loven wij
63. Heer'ik hoor van rijke zegen
64. Heer', ik kom tot U
65. Heer', ik prijs Uw grote Naam
66. Heer', wat een voorrecht
67. Hier in Uw heiligdom
68. Heer', onze God
69. Heer' onze God, wil ons weer levend maken
70. Heer', U bent mijn leven
71. Heer', Uw bloed dat reinigt mij
72. Heer', Uw licht / Lord the light
73. Heer', wat wilt Gij dat ik doe?
74. Heer', wees mijn Gids
75. Heer', wijs mij Uw weg
76. HEERE, God van Israël
77. Heilig, heilig, heilig
78. Herstel, ) Heer, de glorie van uw naam
79. Het dorre land zal juichen
80. Heugelijke tijding
81. Hij die rustig en stil
82. Hij is Heer
83. Hij kwam bij ons heel gewoon
84. Hoe dierbaar
85. Hoe kom ik van zonden vrij?
86. Hoog omhoog, het hart naar boven
87. Hoor de stem van Jezus roepen
88. Ieder uur, ied're stap
89. Ik ben 't niet waardig, heilig God
90. Ik bouw op U
91. Ik droomde eens
92. Ik geloof in God de Vader
93. Ik heb je bij je naam geroepen
94. Ik heb slechts één Houvast
95. Ik kijk omhoog
96. Ik kniel aan Uwe kribbe neer
97. Ik wil zingen van mijn Heiland
98. Ik zag het nieuw Jeruzalem
99. In Christ there is no east or west
100. In een donker graf gevangen
101. Is hier een hart, door vrees benard
102. It is well with my soul
103. Jezus Christus, ik aanbid U
104. Jezus leeft in eeuwigheid
105. Jezus, ga ons voor
106. Jezus is Koning en Heer
107. Jezus is Koning over de aarde
108. Jezus, leven van mijn leven
109. Jezus, open mijn oren
110. Jezus, vol liefde
111. Juicht, want Jezus is Heer]]
112. Komt allen tezamen
113. Kom en zie
114. Kom in mijn hart
115. Kom tot Mij
116. Kroon Hem met gouden kroon
117. Laat mij zijn een instrument
118. Laat m' in U blijven groeien bloeien
119. Laat ons afleggen alle last
120. Lam Gods, dat zo onschuldig
121. Langs de Via Dolorosa
122. Leer mij, o Heer
123. Leer mij Uw weg, o Heer
124. Lees je Bijbel, bid elke dag
125. Leid mij Heer, o machtig Heiland
126. Liefde was het, onuitputt'lijk
127. Lof zij de Heer
128. Looft de Heere, alle gij volken
129. Looft de Heere, mijn ziel
130. Love the Lord
131. Maak alles klaar, de Koning komt
132. Maak ons tot een stralend licht
133. Machtig God, sterke Rots
134. Majesteit, groot is Zijn majesteit
135. Meine Zeit
136. Mijn God is zo groot
137. Mijn Herder is de Heere God
138. Mijn ziel maakt groot de Heer
139. Mogen de woorden van mijn mond
140. Neem mijn leven, laat het Heer
141. Nooit kan 't geloof teveel verwachten
142. Nu gaan de bloemen nog dood
143. O, alle dorstigen, komt
144. O God, Die mij hebt vrijgekocht
145. O God, als oog en oor
146. O Heer, de nacht komt over ons
147. O Heer, Die onze Vader zijt
148. O Heil'ge Geest Die levend maakt
149. O Holy Spirit, Lord of grace
150. O Lord, hear my prayer
151. O Vader, Die de Landman zijt
152. Om onze overtredingen
153. Ontwaak gij die slaapt
154. Onze Vader, Die in de hemelen zijt
155. Onze Vader in de Hemel
156. Op bergen en in dalen
157. Op de reis van je leven
158. Op de weg naar Jericho
159. Op die heuvel daarginds
160. Rock of ages, cleft for me
161. Roept uit aan alle stranden
162. Rust mijn ziel, uw God is Koning
163. Samen in de Naam van Jezus
164. Spoedig zal komen
165. Spreek Heer, want ik luister
166. Spreek, o Heer
167. 'k Stel mijn vertrouwen
168. Stilte over all landen
169. There is a Redeemer
170. To Thee, o Lord, I fly
171. U bent mijn schuilplaats Heer
172. U Die mij geschapen hebt
173. U zij de Glorie
174. Uit de diepten roep ik U
175. Uw Woord is een lamp voor mijn voet
176. Vader, ik aanbid U
177. Vader, maak ons één
178. Vader, machtig God
179. Vader, vol van vrees en schaamte
180. Vader, zie Uw kind'ren naad'ren
181. Van U zijn alle dingen
182. Vaste Rots van mijn behoud
183. Voor de allerhoogste Heer
184. Voor ieder land
185. Voor Uw liefde Heer' Jezus, dank
186. Vrede van God
187. Vrede zij u
188. Vrees niet, want Ik heb u verlost
189. Waarom, o God, waarom?
190. Wandel je in de duisternis
191. Wat de toekomst brengen moge
192. Wat God doet dat is welgedaan
193. Wat mij dierbaar was
194. Wees bij ons
195. Wees Gij mijn gids
196. Wees ook jij een discipel
197. Wees standvastig, onwankelbaar
198. Welk een vriend is onze Jezus
199. Welzalig de man die niet wandelt
200. Wend u tot Mij
201. Wie liefheeft kent God
202. Wie maar de goede God laat zorgen
203. Wie op de Heer' vertrouwen
204. Wie van Gods liefde zingt
205. Wie zijn het, die daar komen?
206. Wij blijven geloven
207. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen
208. Woord voor ons geschreven
209. Zegen ons Algoede
210. Zie ik sterren aan de hemel staan
211. Zijn liefde zocht mij teder
212. Zingt de Heere een nieuw lied
213. Zoals ik ben, kom 'k onbereid
214. Zoals klei in de hand van de pottenbakker
215. Zoekt eerst het koninkrijk van God
216. Zo lief had God de Vader ons

Nieuw!