Geen producten (0)
 

Knijff, Jaco van der - Heilige gezangen

€ 39,95
Op voorraad
Omschrijving

Wél psalmen in de eredienst, geen gezangen. Dat is sinds de zestiende
eeuw in de calvinistische traditie in Nederland de gangbare visie op het
kerklied. Psalmen komen uit de Bijbel en hebben daarom goddelijk gezag.
Gezangen daarentegen zijn meestal vrije liederen en kunnen dus ketterijen
bevatten.
Toch kennen ook de Nederlandse calvinisten een gezangentraditie. Sinds
de Staatsberijming van 1773 hebben zij in hun psalmboek een collectie
van twaalf 'Eenige Gezangen'. Die collectie gaat terug op de reeks lofzangen
die sinds 1566 in het psalmboek van Petrus Dathenus staat.
In deze studie wordt beschreven hoe deze collectie 'Eenige Gezangen'
in een periode van ruim tweehonderd jaar ontstaat. Daarnaast staat de
vraag centraal waarom déze gezangen voor orthodoxe gereformeerden
wel acceptabel zijn, terwijl alle overige gezangen worden afgewezen.
Gaat het hier misschien om 'heilige
gezangen

Uitg. de Banier, 600 pagina's gebonden, Nieuw! Verschenen