Geen producten (0)
1 2
 

Bastingius, Hieremias - Catechismusverklaring

€ 64,50 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NBKTCv-3989
EAN code 9789491272110
Omschrijving

Hieremias Bastingius werd geboren in 1551 te Yperen of Calais en is gestorven op 20 oktober 1595 te Leiden. Hij huwde met Anna Taenemans en liet haar bij zijn sterven vijf kinderen na. Zijn eerste onderwijs genoot Hieremias te Emden, waar zijn vader, Willem Bastynck, onder andere in 1562 diaken en in 1568 ouderling is geweest.

Daarna studeerde hij te Bremen, onder Johannes Molanus en vervolgens te Genève en Heidelberg, waar hij heeft ingewoond, respectievelijk bij Lambertus Danaeus en Petrus Datheen. Te Heidelberg promoveerde hij in 1575 tot doctor in de theologie, bij welke gelegenheid Hieronymus Zanchius een rede hield: De dignitat studii theologici.
In 1577 werd Bastingius beroepen te Antwerpen, welke gemeente hij gediend heeft tot 1585, toen de stad in handen viel van Parma. Hij vertrok naar Dordrecht, waar hij naast het predikantschap meerdere ambtelijke functies bij classes en synodi bekleed heeft. Het ambt van professor in de theologie te Leiden vervulde hij van 1593 tot zijn overlijden op 44-jarige leeftijd (1595).

Bastingius heeft verscheidene werken geschreven en vertaald. Ook heeft hij (Latijnse) gedichten geschreven. Hem werd, terwijl hij te Antwerpen was, door de Middelburgse synode van 1581, opgedragen ‘exegemata’ te maken ‘over den catechismum onser kercken’, waardoor het werk een officieel kerkelijk karakter kreeg. In 1588 zag de Latijnse tekst het licht.

Dit boek kan als de oudste verklaring in ons land van de Heidelberger worden beschouwd. Het is menigmaal herdrukt en in verschillende talen overgezet. De Hollandse vertaling verscheen in 1591 te Dordrecht bij J. Canin, bezorgd door Bastingius' ambtgenoot Hendrik van den Corput.
Dit is ook de enige verklaring die op last van een synode (Middelburg, 1581) is vertaald en uitgegeven. Als naslagwerk is deze verklaring door vele predikanten, en anderen, gebruikt. Deze prachtige uitgave is verrijkt met een korte levensbeschrijving.

820 blz. in 2 delen. € 115,00 per set