Geen producten (0)
 

Hoogenbirk, A.J. - Grootvaders jeugd

€ 3,50 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NBKWa-18565
EAN code 9789057413056
Omschrijving

Een verhaal uit de tijd van vader Brakel. Grootvader, die nu reeds oud en vergrijsd is, vertelt aan zijn tienjarige kleinzoon zijn levensloop. Het derde deel van 't verhaal geeft de bekeringsgeschiedenis van de jonge man, waartoe een aangrijpend woord van ds. a Brakel het middel was. Deze geschiedenis toont, hoe ons hart van nature afwijkt van God, totdat de Heere het door Zijn Geest, dikwijls langs wondere wegen, tot Zich trekt, hoe de vreze des Heeren alleen vreugde en vrede schenkt, en de godzaligheid de belofte heeft van dit en het toekomende leven. Ook komt goed uit, hoe God beveiligt in gevaar, en dat Gods zegen rust op hen, die hun ouders eren. Ofschoon het eeuwige als het hoogste wordt beschouwd, wordt het tijdelijke niet verwaarloosd, maar ook gewaardeerd ais een gave Gods, die wij tot Zijn eer hebben te gebruiken.

Uitgever: De Schatkamer
ISBN: 978 90 5741 305 6
Uitvoering: Geniet
Pagina 's: 23