Geen producten (0)
1 2
 

Belzen, ds. J. van - Gods Kracht in zwakheid volbracht

€ 9,90
Op voorraad
Omschrijving
Leven en werk van Ds. M. Heerschap - Ds. M. Heerschap werd op 24 september 1911 te Ouddorp geboren. Hij groeide op in een gezin waar voor God en godsdienst geen plaats was. Voor zijn zeventiende jaar was hij nog nooit in een kerk geweest.
 
De Heere riep hem echter een halt toe. Later diende hij de kerk, als diaken en enkele jaren als ouderling. In het laatste oorlogsjaar werd hij aangenomen op de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten en begon zijn studie in Rotterdam. Vanaf 1948 diende hij verschillende gemeenten, zowel in Nederland als in Canada en Amerika.
 
In 1989 werd hij genoodzaakt om met emeritaat te gaan. Bij zijn veertigjarig ambtsjubileum mocht hij instemmen met Job: "Benevens het leven, hebt Gij weldadigheid aan mij gedaan en Uw opzicht heeft mijn geest bewaard." Zijn prediking droeg het stempel: "Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en Dien gekruisigd."
 
Op 6 december 1993 overleed hij op de leeftijd van 82 jaar. In dit boek vindt u zijn levensbeschrijving, aangevuld met enkele preken, die in nauwe samenwerking met zijn kinderen tot stand kwam.
 
Uitg. Gebr. Koster, 242 pag. gebonden, In supermooie staat!