Geen producten (0)
 

Hille, H. - In de schaduw van het kerkelijke leven

€ 12,95
Op voorraad
Omschrijving

Een witte vlek in de geschiedschrijving van de gereformeerde gezindte in Nederland vormde het terrein van de 'vrije' gemeenten en los-vaste kerkverbanden. Deze studie wil een deel van deze leemte opvullen. Het biedt een beschrijving van het kerkelijk leven van een tiental kleine, vrij onbekende kerkverbandjes en samenwerkingsvormen uit de twintigste eeuw. Aan de orde komen de kerkvorming rond de predikanten J. van Leeuwen Pzn. (1845-1913), D.C. van Stempvoort (1866-1939), L. Franke (1875-1942), J. van Welzen (1887-1973), B. Hennephof (1896-1970), H. Visser Mzn. (1911-1970), J.G. Middelkoop (1911-1990). De bundel sluit af me een hoofdstuk waarin in grote lijnen wordt aangegeven welke contacten er in de laatste decennia van deze eeuw in de kring van de vrije gemeenten hebben bestaan en anno 1995 nog bestaan. In de schetsen wordt bijzondere aandacht geschonken aan de wijze waarop de verbanden ontstonden, aan hun kerkelijke samenleven, de onderlinge contacten en hun predikanten.

Uitg. Groot Goudriaan, 295 pag. gebonden. Nieuwstaat!