Geen producten (0)
 

Berg, C.R. van den - Allerlei volck

€ 3,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Uit het "Ter Inleiding" blijkt dat de schrijver, w^oonachtig in Zwijndrecht, de naam "van der Kemp" aan de vergetelheid wil ontrukken. Voor de laatste dijkverhoging was er een stoep, die de naam Kempe-stoep droeg. Deze droeg de naam van twee broers. Dirk en Jan van der Kemp, die in Zwijndrecht hebben gewoond. Beiden zijn predikant geworden. Dirk in Nederland en Jan als zendeling in Afrika. Het boek bevat vooral een levensbeschrijving van ds. Dirk van der Kemp, die later ook hoogleraar in Leiden is geweest. Maar ook van ds. Jan van der Kemp wordt het een en ander vermeld. En juist op zijn werk duidt de titel van het boek. Deze is ontleend aan Psalm 87:3: Men zal spreken, dat in Sion mijn Allerlei volk bijeen mij werd geboren" (Datheen).

Uit het boek blijkt dat beide predikanten kleinzoons waren van ds. Johannes van der Kemp, bekend door zijn Catechismus-verklaring. De beschrijving van de ambtelijke loopbaan van ds. Dirk van der Kemp laat zien, dat hij predikant is geweest in Streefkerk, Zwijndrecht, Purmerend, Dordrecht en Leiden. Daar is hij ook hoogleraar geworden.

Het is boeiend, maar ook leerzaam kennis te nemen van het ambtelijk funktioneren van deze predikant. Uitvoerige vermeldingen uit kerkeraadsnotulen en akta geven daar een goed inzicht in. Van grote betekenis acht ik ook de toepassing van de kerkorde in allerlei situaties. Zo las ik met aandacht het vermelde op blz. 27. Daarin wordt de gang van zaken beschreven bij het uitbrengen van het beroep op genoemde predikant door de gemeente van Dordrecht. Hieruit blijkt dat alvorens het beroep uitgebracht werd niet alleen toestemming van de overheid nodig was, maar ook de approbatie door de classis door 2 predikanten moest worden verleend. De handtekening van de consulent, die in onze tijd voor de geldigheid van een beroepsbrief (in vakante gemeenten) nodig is, heeft dus deze achtergrond. Tegelijkertijd is er nu een duidelijke verschraling van de taak van de classis. Bezinning op dit punt lijkt geboden.

Tevens wordt het een en ander uit de levensloop van de zendeling ds. Jan van der Kemp meegedeeld. Na een avontuurlijk, zelfs losbandig leven, kwam hij tot inkeer en heeft als zendeling een arbeidzaam leven onder de zwarte bewoners van Zuid Afrika geleid.