Geen producten (0)
 

Waverijn, F.J. - De erve der vaderen

€ 6,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving
Op dit eenvoudige boerderijtje te Yerseke werden door Ds. G.H. Kersten de eerste theologische lessen gegeven aan de aanstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Het afgebeelde boerderijtje werd gebouwd voor de familie C. Meijaard, wiens vrouw op een brute wijze werd vermoord. Later werd het bewoond door de in den lande bekend geworden ouderling Willem Meijaard. Het was in geestelijk opzicht een onvergetelijk plaatsje geworden.
Daar is het door de bewoners bevindelijk beleefd: "De HEERE is mij verschenen van verre tijden." Gods Geest was werkende. Daar hebben ze het uitgeroepen: "HEERE, ik ben nog onbekeerd, wees Gij mij, zondaar, genadig, wees Gij mijn Borg."
En wonderlijk, de HEERE hoorde en verhoorde. Aan hen werd het vervuld, ze mochten het ook door genade omhelzen: "Hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij is blank en rood en draagt de banier boven tien duizend. Ja, zulk een is mijn Liefste, mijn Vriend." Op die plaats zijn arme zondaren krachtdadig tot God bekeerd geworden: "Deze ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden."
 
Dit boek bevat opmerkelijke facetten uit het leven van Ds. G.H. Kersten tijdens zijn ambtsperiode te Yerseke, waar weinig of niets van bekend is.
 
"DE ERVE DER VADEREN" is op treffende, ontroerende en meeslepende wijze geschreven. Het zijn herinneringen, gebaseerd op historische feiten, overwegend uit de donkere en bewogen jaren voor 1940, uit een tijd die zo geheel anders was dan nu. Er waren veel redenen tot grote bezorgdheid; oorlog en verderf dreigden. Het geschrevene zal een ieder aanspreken, inzonderheid dege- nen die deze tijd zelf hebben meegemaakt. Deze bijzondere herinneringen doen jong en oud ernstig stilstaan en omzien op hun levenspad. Het roept een ieder onzer toe: "Hoort de roede en wie ze besteld heeft."

Hoewel deze geschiedenis plaatsvindt in het Zeeuwse land, is deze niet persoons- noch streekgebonden. Van de hand van dezelfde schrijver werden reeds de onderstaande, opmerkelijke en gewaardeerde boeken uitgebracht:

A. U WACHT IK OOK ...
B. ALS LEEM IN ZIJN HAND
C. DIE MIJ EREN ZAL IK EREN
Uitgde Boog, Goes, 290 pag. gebonden.in nieuwstaat!