Geen producten (0)
-15%
Scannen0071 18
 

Hoogerland, ds. A. - De Koning als gebonden op de galerijen

€ 19,95 € 16,90
Niet op voorraad
Uitvoering niet leverbaar
Omschrijving

Predikatiebundel van wijlen ds.A.Hoogerland. 7 predikaties, met voorwoord van Ds.J.Mol

1. Het zalig voorrecht der oprechten. . . . . . . . . . . .. 11
Psalm 84: 12: Want God de Heere is een Zon en Schild; de Heere zal genade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen. die in oprechtheid wandelen.

2. De Koning als gebonden op de galerijen . . . . . . .. 28
Hooglied 7:5b en 6: De Koning is als gebonden op de galerijen. Hoe schoon zijt gij, en hoe lieflijk zijt gij, 0 liefde, in wellusten!

3. Christus, de toegang tot de Vader. . . . . . . . . . . .. 45
Johannes 14:6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, ende Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.

4. Gods genade verheerlijkt in Zacheüs . . . . . . . . . . 60
Lukas 19: 1-10: En Jezus ingekomen zijnde, ging Hij door Jericho, enz.

5. Het geloof van de heidense hoofdman . . . . . . . .  76
Lukas 7:6 en 7: En Jezus ging met hen. En als Hij nu niet ver van huis was, zond de hoofdman over honderd tot Hem enige vrienden, en zeide tot Hem: Heere, neem de moeite niet; enz.

6. Twee onveranderlijke dingen ten goede voor de kerk .. 92
Hebreeën 6: 18: Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege. een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden.

7. De rijkdom van Gods barmhartigheid in Christus .... 110
Efeze 2:4 en 5: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, enz.

Uitg. den Hertog, 124 pag. gebonden, in mooie staat! Naam voorin. Elders 20-30 euro, bij ons nu 16,90

NET VERKOCHT!