Geen producten (0)
 

Augustinus, Aurelius - De stad Gods (fraai exemplaar)

€ 65,00 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving
De Stad Gods in haar Begin en Voortgang bevattende eene Verhandeling over de Stad der Wereld of het Heidendom, en Gods Kerk of de Stad Gods. Alsmede eene Verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der Heidenen en andere vijanden. Op vele plaatsen met voortreffelijke historiën vermengd. Voorzien van uitgebreide Aanteekeningen

In het jaar 412 begon Aurelius Augustinus aan De civitate Dei, op verzoek van zijn vriend en geloofsgenoot Marcellinus, een hoge Romeinse ambtenaar. Augustinus schreef het boek als antwoord aan degenen die het christelijk geloof verantwoordelijk hielden voor de catastrofale aftakeling van het Romeinse Rijk.
Vanaf de vijfde eeuw tot heden heeft deze veelomvattende synthese van theologie en geschiedschrijving een even talrijk als veelsoortig lezerspubliek gehad: christenen en niet-christenen, monniken en vorsten, denkers, geleerden en politici. Het werd bewonderd of verguisd, maar het heeft geen lezer onverschillig gelaten.
De stad van God is van grote invloed geweest op de Europese geschiedenis, cultuur, theologie, filosofie en politiek. Ook nu is Augustinus' magnum opusnog een actueel boek, dat veel lezers persoonlijk zal aanspreken.
De stad van God is een doorleefde apologie van het christelijk geloof - de uitvoerigste en diepzinnigste die ons door de antieke wereld is Nagelaten - en tegelijk een grandioos overzicht van de geschiedenis van de mensheid, van het begin tot het einde, met voorgeschiedenis en toekomstverwachtingen.

Uitg. vd Tol. Compleet. In zeer mooie staat! Elders 70 euro, bij ons 57,50