Geen producten (0)
 

Immens, Petrus - De Godvruchtige Avondmaalganger

€ 29,95
Op voorraad
Omschrijving

De Godvruchtige Avondmaalganger, Tot een heilryk en heugelyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelyk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der genade en een Godewaardig gebruik van het heilige Bondszegel.

Nagelaten door de Wel-Eerwaarde en Godzalige Heer Petrus Immens, In zyn leven zeer getrouw Leraar en Voorganger in de gemeinte van Jezus Christus te Middelburg.
Uitgegeven met een Voorrede ter aanpryzing van de Gedachtenisse des Reachtvaerdigen over Spreuk. X:7 door Jacobus Willemsen, S.S. Theologie Professor en Predikant te Middelburg. 

Onveranderde druk
Oude druk. 

Uitg. 96 + 568 blz. in mooie staat!