Geen producten (0)
 

Meer, ds. E. van - Gij zijt de Losser

€ 9,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

E. van Meer | preken | oude testament | Ruth.

Dertien preken over het boek Ruth

Ds. E. van Meer (1891-1954) werd in 1915 predikant van de hervormde gemeente te ’s-Gravenmoer. Daarna was hij achtereenvolgens predikant in Noordgouwe, Markelo en Wageningen. Van 1930 tot 1945 diende hij de hervormde gemeente van Utrecht. In het laatstgenoemde jaar werd hem in verband met een ernstige ziekte emeritaat verleend. Ds. Van Meer is in 1954 overleden. 
In het Woord vooraf van ‘Gij zijt de Losser’, schreef ds. Van Meer: ‘Nadat ik meer dan 25 jaar het predikambt had waargenomen, behaagde het de Heere in Zijn goedgunstigheid Zijn Woord voor mij te ontsluiten en mij levend te maken en ook de belijdenis van de vaderen bevindelijk toe te passen aan mijn hart. Het geschiedde in de weg der middelen door de dienst van een eenvoudige, godvruchtige ziel. De reeks predikaties over het boek Ruth mocht getuigenis afleggen van de verandering die als een gave van de hemel is gewrocht en ontvangen. Tot roem van Gods genade kan worden verklaard dat de Heilige Geest er Zich van heeft willen bedienen om aan deze en gene ziel een kruimeltje van ’s Heeren tafel toe te reiken.’ 

ISBN: 9789033115691 

Gebonden - Den Hertog - Houten - 2001 - 2e druk - 173 pag. 

Gebruikte hardcover in goede staat.