Geen producten (0)

Elk zing' Zijn Lof (Muziek edtie liedbundel geestelijke liederen)

€ 29,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NBLNLi-11755
EAN code 9789462784024
Omschrijving

Met deze bundel Elk zing' Zijn lof (Muziek-editie met tekst) krijgen school en gezin de beschikking over een repertoire van geestelijke liederen met bevindelijke inhoud. De bundel bevat bekende gedichten uit het erfgoed van de Nadere Reformatie waarvan sommige voor het eerst op muziek zijn gezet, maar ook teksten van jongere datum. De liederen zijn te zingen op aansprekende melodieën en veelal genoteerd met een instrumentale begeleiding of vocale tegenstem. Een deel van de liederen is geschikt voor het jonge kind. Andere zettingen zijn ook bruikbaar voor verenigingen of muziekgroepen. Zie voorbeelden bij de afbeeldingen!

Avondgebed

Tekst en muziek: Ds. César Malan
Vertaling: Willem van Gent/Karlo Reiziger
Zetting: M. den Haan

De bundel bevat ook een rubriek ´Gebeden´ om te zingen. Dit avondgebed is een niet eerder in het Nederlands verschenen lied van Ds. César Malan. Ook de melodie is van deze voorvader van Ds. F. Mallan. Het opnemen van deze tekst in de bundel maakt duidelijk dat de redactie zich niet heeft beperkt tot Nederlandse oudvaders, maar ook uit de periode van Reveil en Afscheiding zijn liederen opgenomen.

Liedtekst. Hier vindt u voorbeeld van de bladmuziek

Het duister doet het daglicht vluchten,
nu staakt het werken overal.
De nachtlucht dempt de laatst’ geruchten;
nodigt dat alles rusten zal.

Refrein:
Hoor mij, goede God en Vader,
als aan ‘t einde van de dag
ik eerbiedig tot U nader;
Dat mij Uw liefde blijken mag.

Veel kwaad heb ik vandaag bedreven,
terwijl gij toont lankmoedigheid.
Wil dan om Uwe Zoon vergeven;
scheldt schuld om Zijne Naam mij kwijt.
Refrein

Uw trouwe hand vanaf de morgen
voorziet bij alles wat ik doe.
U toont in dagelijks verzorgen
Uw goedheid tot de avond toe.
Refrein

In ’t donker leg ik mij te slapen.
Bewaar mij in het nacht’lijk uur.
Uw vleugel als beschermend wapen;
beschut’ mij tot het morgenuur.
Refrein

Eén blik uit Uwe ogen

Tekst: Ds. L.G.C. Ledeboer
Melodie en zetting: Dick Sanderman

Net als de bundel ‘Uit Sions Zalen’ is ook deze nieuwe bundel opgedeeld in verschillende thema’s. Van de thema’s ‘Ellende-Verlossing en Dankbaarheid’ is dit lied geplaatst in het thema ‘Verlossing’. Ds. L.G.C. Ledeboer geeft hier woorden aan het verlangen van Gods kind om door ‘Één blik uit Zijn ogen´ boven het stof verheven te mogen worden. Melodie en muziek werden genoteerd door Dick Sanderman. Het stuk is tweestemmig vocaal te zingen en bevat een instrumentale tegenstem voor bijvoorbeeld een cello.

Liedtekst. Hier vindt u een voorbeeld van de bladmuziek

Eén blik uit Uwe ogen,
o Jezus, kan verhogen,
de ziele boven ’t stof.
Eén woord uit Uwe monde,
neemt alle mijne zonden,
en brengt m’in ’t hemelhof.

O grote Wonderkoning,
maak in mijn harte woning,
in deze beestenstal.
’t Is U niet te geringe,
Uw eng’len moeten ’t zingen:
‘Daar, zondaar!, ligt uw Al!’

Mijn hart springt op van vreugde,
in al Messias deugden,
door Hem tentoongespreid.
Gedurende Zijn leven,
maar ’t meest toen Hij verheven,
op ’t vloekhout werd geleid.

Waar Hij de schuld betaalde,
de vrijbrief voor ons haalde,
en opende Gods troon,
voor arme helleslaven,
en mededeelt Zijn gaven;
’t Verworven arbeidsloon.

Ik heb het gans verdorven,
maar Jezus heeft verworven,
genade voor genâ.
Hoe hoog de zonden rijzen,
hoe meer ‘k genâ moet prijzen;
Voor schuld zwicht geen genâ.

Abram, tel de sterren

Tekst: D. van der Linden-van den Hoek
Melodie en zetting: Chiel-Jan van Hofwegen

Een eenvoudig kleuterlied van twee coupletten bezingt de belofte aan Abraham. Chiel-Jan van Hofwegen maakte de melodie én de zetting. Met jonge kinderen kunt u deze beluisteren en is de tekst zo aangeleerd.

Liedtekst. Hier vindt u een voorbeeld van de bladmuziek

Abram, ga eens mee naar buiten,
zie je al die sterren staan?
Toe, probeer ze eens te tellen
Abram zegt: Dat zal niet gaan.

God zegt: Veel meer dan die sterren
wordt uw volk; een groot getal.
Ook de Heere Jezus komt dan;
’t Kindeke in Bethlehems stal.

Uitg. de Banier, 300 pag. in ringband, Nieuw!