Geen producten (0)
 

In de Schaduw van Uw kruis (50 Passieliederen uit Ijsland)

€ 14,95
Op voorraad
Specificaties
Productcode 22484
EAN code 222680000X
Omschrijving

Deze bundel bevat vijftig "nieuwe" liederen voor de zogenaamde lijdensweken. Aan de hand van vijftig taferelen uit het lijdensevangelie staat de IJslandse dichter stil bij alle gebeurtenissen rondom Jezus’ dood en de betekenis daarvan voor de gelovige. Bijna elk lied eindigt met een persoonlijk gebed.

De IJslanders, een poëtisch gevoelig volk bij uitstek, zien deze liederen als een van de hoogtepunten uit hun literatuurgeschiedenis. Al 350 jaar lang worden ze in de lijdensweken gelezen en gezongen. Voor de radio worden ze voorgelezen: elke dag één. Ze hebben een grote invloed uitgeoefend op het geestelijk leven van de IJslanders.

Ze zijn ook in vele talen vertaald: niet alleen in de Skandinavische talen, maar ook in het Engels, Duits, Pools, Hongaars, Italiaans, Chinees en Nederlands. Het bijzondere van deze uitgave is dat de liederen nu voor het eerst buiten IJsland mèt melodieën verschijnen. Daardoor is deze toegankelijke poëzie met een variëteit aan melodieën uit diverse tradities voor grote groepen mensen in Nederland zingbaar. De vrije vertalingen van Johan Klein komen vooral goed tot hun recht wanneer ze worden gezongen. Ze lenen zich voor gebruik door cantorij- en gemeentekoren, voor samenzang, maar ook voor persoonlijk gebruik. Componist David de Jong schreef bij elke melodie een vierstemmige zetting en componeerde bovendien enkele nieuwe melodieën.

 

INHOUDSOPGAVE

Met Jezus in de hof 
1. Christus gaat naar de hof
2. Christus' lijden in de hof
3. Jezus' doodsstrijd in de hof
4. "Waakt en bidt"
5. "Ik ben het"
6. Judas' kus
7. Malchus' oor
8. Het uur van de duisternis
9. De vlucht van de discipelen

Voor de Joodse raad
10. Het eerste verhoor
11. De verloochening door Petrus 
12. Petrus' berouw
13. Jezus zwijgt
14. Christus wordt bespot
15. De priesters staan vroeg op
16. Judas' einde
17. De bloedakker

Het proces voor Pilatus 
18. Jezus voor Pilatus aangeklaagd
19. Christus' getuigenis voor Pilatus
20. "Ik vind geen schuld in Hem"
21. Herodes' nieuwsgierigheid en het witte kleed
22. De roep om Jezus' kruisiging
23. Christus gegeseld
24. Purperkleed en doornenkroon
25. "Zie de Mens..."
26. Jezus' gesprek met Pilatus
27. Zie uw Koning!
28. Het onrechtvaardige vonnis
29. De bevrijding van Barabbas

De kruisweg 
30. De kruisdraging
31. Christus' prediking tot de vrouwen
32. Het groene en het dorre hout

De zeven kruiswoorden 
33. Christus wordt gekruisigd
34. Het eerste kruiswoord
35. Het opschrift boven het kruis
36. Christus' kleding verdeeld
37. Het tweede kruiswoord
38. Jezus aan het kruis beschimpt
39. Het berouw van de andere rover
40. Het derde kruiswoord
41. Het vierde kruiswoord - I
41. Het vierde kruiswoord - II
42. Het vijfde kruiswoord
43. Het zesde kruiswoord
44. Het zevende kruiswoord - I
44. Het zevende kruiswoord - II

Jezus' dood en begrafenis
45. Jezus' sterven
46. De tekenen bij Jezus' sterven
47. Zie ze op een afstand staan...
48. De wond in Jezus' zijde
49. Bij Jezus' begrafenis 
50. De wacht bij het graf

Nieuw!