Geen producten (0)
 

Spurgeon, C.H. - Dagboek voor huisgezin of binnenkamer (set van 2)

€ 9,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode 2BKTDa-3635
Omschrijving

Set van 2 delen: Voor iederen morgen en Voor iederen avond

VOOR IDERE MORGEN dagboek voor huisgezin of binnenkamer van de bekende prediker Spurgeon.
Fotografische herdruk van de zesde onveranderde druk van D. Bolle te Rotterdam.Met het optekenen van deze korte opmerkingen op zekere gedeelten van de Heilige Schrift heeft de Schrijver de bedoeling gehad, gelovigen in hun eenzame overdenkingen behulpzaam te zijn.

Soms kan zelfs een kind een vertroostende gedachte doen verrijzen, die, zonder dat, een bedroefd hart niet zou hebben opgebeurd; en zelfs een bloem, die van een graszode opwaarts glimlacht, is in staat om het hart naar de hemel te keren; mogen wij dan niet hopen, dat ook bij het dagelijks opslaan van deze eenvoudige bladzijden, de lezer, door de genade van de Heilige Geest, het ruisen van die zachte stilte zal vernemen, welker stem het Woord van God voor zijn ziel zal zijn.”

Uitgeverij de Groot, 368 pagina's, Hardback

VOOR IDERE AVOND dagboek voor huisgezin of binnenkamer van de bekende prediker Spurgeon.
Fotografische herdruk van de zesde onveranderde druk van D. Bolle te Rotterdam.
Spurgeon zegt in het voorwoord: Daar wij het zegel der goedkeuring van onzen Meester hebben mogen ontvangen op het vorig boekdeel: Voor iederen Morgen, zoo hebben wij ons opgewekt gevoeld de meeste zorg te wijden aan dit vervolg van korte overdenkingen, die wij de wereld inzenden met de dringende bede, dat er een zegen op rusten moge op elken lezer.

In dit dagboek geeft Spurgeon een overdenking voor iedere avond. Steeds ondervond hij dat zaken die dienstig werden tot zijn eigen heil niet ongezegend bleven voor anderen. Dankbaar en erkentelijk voor ‘ieder hart dat opwaarts wordt gevoerd’ is het Spurgeons wens dat de Heere bij duizendtallen vrucht zou geven. De geschiedenis leert ons dat velen door de geschriften van deze begaafde predikant tot geloof zijn gekomen.

Uitgeverij de Groot, 367 pagina's, Hardback