Geen producten (0)
 

Slager, ds. J.W. - Een verkregen erfenis

€ 6,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Ziekbed en overlijden van wijlen ds. J.W. Slager, In leven predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente te Sint Philipsland.

Johannes Willem Slager werd onkerkelijk opgevoed en paste in zijn jonge jaren bepaald niet goed op. Op zestienjarige leeftijd werd hij krachtdadig in het hart gegrepen. Een christen wees hem op Christus. Slager vertelde: 'Door die onderwijzing braken de banden en kreeg ik een ruime ontsluiting in en door het geloof in deze ene reine Heere Jezus.
In 1928, Slager was 27 jaar, bevestigde ds. Fraanje hem tot diaken in de 'vrije' of Oud-Gereformeerde Gemeente van Stavenisse. Acht jaar later werd hij gekozen tot ouderling en opnieuw door ds. Fraanje bevestigd.
In het voorjaar van 1947 mocht Slager ingeleid worden in het eeuwige verbond der genade en wenste hij niet meer op deze wereld dan te gaan naar het Vaderhuis met de vele woningen. Maar de Heere riep hem tot het leraarsambt. In het rampjaar 1953 - zijn ambtsbroeder Potappel bevond zich onder de slachtoffers - begon Slager te oefenen. Hij had vrijmoedigheid gekregen de Catechismusverklaring van Justus Vermeer, waaraan Potappel begonnen was, af te maken. Bijna negen jaar later beriep de gemeente Stavenisse haar oefenaar tot predikant.
Na Stavenisse diende ds. Slager de gemeenten van Rijssen en Werkendam. Na een kort ziekbed overleed dit oprechte kind des Heeren op 4 januari 1982.

Dit boek bevat ook de rouwpredikatie door ds. Joh. van der Poel te Ede - De rust voor het volk van God, overdenking over Hebreeën 4 : 9.

Uitg. Kleppe, 60 pag. gebonden, in mooie staat. Naam voorin