Geen producten (0)
 

Jong, ds. Tj. de - In en niet van deze wereld

€ 3,95
Op voorraad
Omschrijving

De lezers, en met name de jonge lezers, vinden hier twee predikaties bestemd voor de jongeren in de gemeente.
De eerste gaat over de bekering van Manasse, die zijn eigen opvoeding en de lessen van Hizkia en Jesaja verachtte. We lezen ook dat de Heere hem bekeerde, zij het in een diepe weg en tot beschaming.
Er komt een totale ommekeer ofwel bekering tot stand. Die God leeft nog en kan ook in ons midden jonge mensen een nieuw leven in het hart en in de dagelijkse praktijk geven.

De tweede predikatie is ontstaan vanuit een waarschuwing tegen allerlei vormen van muziek waar jongeren zich mee bezig houden en zich mee vermaken, hetzij op hun kamer via de technische middelen die voorhanden zijn, hetzij op allerlei jeugdfeesten waar bands en groepen optreden op een wijze die haaks staat op Gods Woord. Een waarschuwend woord is ons op zijn plaats, met daarbij de oproep tot ware bekering. Het derde is een inleiding voor een jeugdavond. Het thema is dat aan stervensgenade levensgenade voorafgaat. "Zo gij Zijn stem dan heden hoort...." Dat geldt ook al onze jongeren.

Dat de inhoud van dit boekje verstaan mag worden door de werking van Gods in hart, hoofd en levenspraktijk, dan zal blijken dat de titel ook waarheid en werkelijkheid is. Dat is zaak van enkel genade.

Uitg. 96 pag. Nog 4 nieuwe exemplaren!