Geen producten (0)
 

Hegeman, ds. C. - Een troostwoord voor de kerk de Heeren

€ 14,95
Op voorraad
Omschrijving

Achttal preken van wijlen ds. C. Hegeman

  1. De ware bidder onder de oordelen en gerichten Gods - Biddagpredikatie over Genesis 19 : 29
  2. Dankdag voor het Aangezichte Gods - Dankdagpredikatie over Jozua 24 : 13
  3. Een voorbede en dankzegging tot verheerlijking van een drie-enig God - Predikatie 72 : 20
  4. Gods leiding met Zijn Kerk - Predikatie over Psalm 77 : 20b
  5. Een uitziende ziel niet beschaamd - Adventspredikatie over Habakuk 2 : 3b
  6. De noodkreet van de discipelen in de storm - Predikatie over Mattheus 8 : 25b
  7. Een troostwoord voor de Kerk des Heeren - Predikatie over Lukas 12 : 32
  8. Jezus' hemelvaart en de hemel, verwachting van Gods Kerk - Hemelvaartspredikatie over Handelingen 1 : 9

Met verantwoording van ds. J. van Belzen.

Uitg. Gebr. Koster, 138 pag. gebonden, in mooie staat! Elders 20 euro!