Geen producten (0)
-10%
Venema 0
 

Venema, ds. E. - Op de leerschool van het Woord

€ 20,99 € 18,99
Op voorraad
Specificaties
Productcode leverancier nvt
Omschrijving

Dit Bijbels dagboek is voor het grootste deel samengesteld uit meditaties, die dominee E. Venema na zijn arbeidzame leven ons naliet. Verder zijn enkele preken hiervoor gebruikt. Door zijn eigen manier van uitdrukken en heldere bevindelijke uitleg van de Schrift boeit dominee Venema nog steeds bijzonder.

Middels dit unieke dagboek geeft hij ons veel onderwijs uit Gods Woord. Daarbij benadrukt hij de noodzaak om op Gods leerschool gebracht en door de Heilige Geest onderwezen te worden. Veelal is gekozen voor vervolgstof. De overdenkingen komen zowel uit het Oude- als ook uit het Nieuwe Testament, in volgorde van de Schrift. Tevens is er rekening gehouden met het kerkelijk jaar.

Voor de ouderen is gekozen voor een duidelijk lettertype, zodat dit dagboek zeer toegankelijk is voor jong en oud. Reeds eerder verscheen een dagboek van dominee E. Venema met dezelfde opzet met als titel ‘Op Gods leerschool’.

Inhoud:

Januari: 1 Nieuwjaar / 16 Uittocht voorzegd / 25 Farao’s weigering / 31 De tien plagen
Februari: 25 De uittocht
Maart: 13 Lijdensstof
April: 2 Goede Vrijdag / 7 Paasfeest / 21 Na Pasen / 25 De uittocht
Mei: 5 Bevrijdingsdag, 6 De uittocht, 30 Aäron, 31 Pinksteren
Juni: 5 Psalm 42
Juli: 13 Psalm 51 / 16 Psalm 103 / 18 Psalm 146 / 20 Hooglied
Augustus
September: 6 Achab / 15 Efraïms bekering / 28 De hoofdman te Kapérnaüm
Oktober: 7 De tien melaatsen / 13 Zachéüs
November; 8 De Samaritaanse vrouw / 17 De blindgeborene
December: 18 Paulus’ afscheid / 20 Advent / 24 Kerst / 30 Oudjaar
Feeststoffen (6x)

Nieuw!