Geen producten (0)
 

Merwe, H. te - Complete trilogie Luyt Lievensz.

€ 11,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Dit kloeke historische boek, even forsch van inhoud als van vorm en uiterlijk, illustreert een van de meest droeve bladzijden uit het levensboek van "Vader Willem". Alles loopt hem tegen, maar zijn geloof wordt er door geoefend. Het verhaal is dus ditmaal eens niet ontleend aan onze schitterende wapenfeiten. Het is er zeker niet minder leerzaam om. Luyt Lievensz. is de zoon van een smid uit Gorcum, die wegens zijn kettersche gevoelens heeft moeten vluchten. Moeder is van verdriet gestorven, en nu is Luyt bij zijn Oom en Tante te Spijk gekomen. Tante is hevig tegen de ketterij gekant en Luyt heeft er dus geen prettig leven. Ten slotte kan hij het niet langer uithouden, vooral niet als hij bij ongeluk een heiligenbeeldje van Tante heeft gebroken; nu gaat hij zwerven. Na eenige avonturen krijgt hij een geuzenliedje in handen, verhalende den dood van Egmont en Hoorne. Hij besluit nu, dit vers onder 't volk te verspreiden en al zingende in z'n onderhoud te voorzien. Onderweg heeft hij natuurlijk allerlei wederwaardigheden, is menigmaal in gevaar, maar ontkomt toch telkens, totdat hij naar Gorcum vertrekt. Hij neemt er een som geld in ontvangst, bestemd voor 't leger, waarmee Prins Willem in 1568 tegen Alva optrekt. Stoffer Gerritsz, een oude vijand, een van Alva's zevenstuiversmannen, herkent hem, en laat hem gevangen nemen, om hem naar Alva's leger te zenden. Onderweg wordt echter het Spaansche convooi door een afdeeling van 's Prinsen leger aangevallen. Luyt wordt bevrijd en vindt zijn vader in 't Prinselijke leger. Hij maakt nu den tocht verder mee, deelt in de teleurstelling, zingt voor den Prins, het "nieuw Christelick liedt", en gaat dan naar Straatsburg om vandaar naar Emden te vertrekken.

Complete trilogie in drie aparte delen, Compleet voor 11 euro. In goede staat