Geen producten (0)
 

Gier, ds. K. de - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis

€ 9,90
Op voorraad
Omschrijving

Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis... éen van de drie formulieren die uit de bloeitijd van de Nederlandse kerk ons zijn overgeleverd. Hierin wordt de leer der waarheid in 37 artikelen stelselmatig beleden door het geloof dat rust op de onwankelbare grond van Gods Woord.
De Geloofsblijdenis blijft - als zuivere Schriftvertolking - altijd jong en actueel.
Ook de bestrijders van de waarheden Gods, al mogen ze uitwendig het kleed veranderen, blijven dezelfde. Arianen, pelagianen, remonstranten, dopersen, ze mogen nu onder andere benamingen voorkomen, maar de kerngedachten van hun afwijkingen zijn ook nu te vinden. Wie de dwalingen van de oude bestrijders kent, zal gemakkelijk de nieuwe ketterijen onderkennen.
Daarom is een studie van dit belangrijke belijdenisgeschrift zo nodig. Dit boek wil hierbij een handleiding zijn.

Uitg. Hoekman Goes, 367 pag. gebonden, Nieuwstaat!