Geen producten (0)
 

Aalders, dr. W. - Wet Tragedie Evangelie

€ 8,95
Op voorraad
Omschrijving

De auteur schrijft zelf: "Natuurlijk moet ik ook wat zeggen over de inhoud van dit werk. Ik meen, dat lezers die enigermate vertrouwd zijn met mijn schrijfwijze, het geen moeilijk boek zullen vinden. Men zal het zelfs gemakkelijker lezen dan verschillende van mijn vorige geschriften.

Dat komt omdat dit boek een sterk letterkundig en historisch karakter heeft. Toch is het hartstochtelijk betrokken bij de belangrijkste vragen, die momenteel het tijdsbeeld bepalen. Daarom durf ik het een zeer actueel boek te noemen. De hedendaagse theologische en politieke problemen komen erin voluit aan de orde.

Toch is het in wezen een bij bels-reformato-'' rische studie. Het gaat uit van het bijbelse boek Job, maar wil tegelijk de Schrift in haar ganse volheid, rijkdom en diepte laten gelden als ons enige en volstrekte richtsnoer voor leven, denken en handelen. Het verrassende daarbij is, dat er geen tijdsvraag is, die niet vanuit de Schrift een nieuwe en verhelderende belichting ontvangt. Het wonder van de Schrift is, dat zij in elke tijd weer nieuw is en wegwijs maakt^

Langer dan tien jaar heb ik aan dit boek gewerkt. Hoe diepgaand mij de stof heeft beziggehouden, is nauwelijks te zeggen. Qok niet hoeveel levenservaringen erin verwerkt zijn. Ik kan alleen maar hopen, dat de lezers in dit boek de vruchten ervan zullen ontdekken en erdoor geestelijk gebouwd worden.

Dat daarbij met name Luther, de Schrifttheoloog bij uitnemendheid, voor mij veel betekend heeft, zal iedere lezer merken. Toch trek ik zeer bewust de lijnen vanuit de reformatie verder door naar onze tijd. Zo moge duidelijk worden, wat het inhoudt om anno 1979 reformatorisch te zijn.

Méér dan mijn vorige werken is zo dit boek geworden een uitdrukking en samenvatting van wat mij in de loop van mijn leven uit de Bijbel aan inzicht, troost, bemoediging en vermaan geschonken is. Daardoor is het tevens de teboekstelling van datgene, waarvoor ik het tegenover alle modernisten en revolutionairen heb opgenomen. Van datgene dus, waarbij de christgelovige tegenover zijn belagers van geen toegeven of wijken mag weten.

Met enkele dichtregels van B. Aafjes moge ik de geboorteweg van dit boek aanduiden

Uitg. Koi, 393 pag. gebonden, in zeer mooie staat. Klein stukje uit kaft zoals op foto bovenaan!