Geen producten (0)
 

Lindsey, Hal - De laatste veldslag

€ 6,95
Op voorraad
Omschrijving

Het onwrikbare uitgangspunt van de auteur is: in de bijbel – in het boek Genesis – worden de conflicten beschreven tussen de beide zonen van Abraham, Izaäk en Ismaël. De eerste geldt als de stamvader van de joden, de tweede als die van de arabieren. Daarmee is de eeuwige vijandschap tussen joden en arabieren c.q. moslims in haar oorsprong geschetst en in het licht van de bijbelse boodschap laten de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten zien hoe de wereld hollenderwijs op weg is naar de finale catastrofe die door dit conflict onvermijdelijk is.

Voor wie dit uitgangspunt niet deelt, is lezing van dit boek zinloos. Voor ‘gelovigen’ zal het boek wel een openbaring zijn, voor anderen is het een wellicht gevaarlijke combinatie van ondoordacht bijbelgebruik, stereotypering en onsamenhangende nieuwsflitsen. De auteur heeft in dit genre onmiskenbaar een reputatie en behoeft geen nadere introductie.

Uitg. Novapres, 264 pag. pb. In mooie staat!