Geen producten (0)
 

Kruidenier, Jac. - De tijdgeest verstaan

€ 8,95
Op voorraad
Omschrijving

De tijdgeest verstaan bevat een zevental historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd. Achtereenvolgens worden portretten geboden van Kierkegaard, Wittgenstein, Dooyeweerd, Marcuse, Sartre, Levinas en Foucault. Een inleidend hoofdstuk maakt de herkomst en de betekenis van de filosofie (of wijsbegeerte) duidelijk.

Tevens wordt daarin een enkele grote lijn getrokken door de geschiedenis van dat vakgebied, zodat de behandelde filosofen worden gesitueerd, ten opzichte van het verleden en ten opzichte van elkaar. De auteur is ervan overtuigd, dat een verkenning van de filosofie in de nieuwste tijd een uitstekend middel is om de tijdgeest te leren verstaan.

Op die wijze krijgt men een helder zicht op de geestelijke grondslagen van de eigentijdse beschaving. Daarom wordt het boek afgesloten met een slotbeschouwing waarin, uitgaande van de behandelde filosofen, een globale schets geboden wordt van een aantal hoofdkenmerken van de huidige Westerse en Nederlandse cultuursituatie.

Hopelijk kan De tijdgeest verstaan ertoe bijdragen, christenen van hun positie en roeping in de huidige Westerse cultuur te doordringen. De schrijver onderwijst 'kennis van het cultureel en maatschappelijk leven' en 'geschiedenis' aan de Christelijke Hogeschool De Driestar in Gouda. Met het oog op geïnteresseerden die niet of nauwelijks over filosofische voorkennis beschikken, heeft hij gestreefd naar gemakkelijke leesbaarheid.

Uitg. Groot Goudriaan, 224 pag. pb, in supermooie (nieuw) staat!  Elders 10-12 euro!