Geen producten (0)
 

Poort, ds. J.J. - Uw dienaar t aller stond

€ 2,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

In zijn boekje getiteld „Uw dienaar ''t aller stond" ziet ds. Poort een drietal gevaren, die de vrede bedreigen, uiteen. Allereerst wijst hij op het onhistorisch denken. In onze tijd heeft de geschiedenis afgedaan. „We leven nu", zo wordt geredeneerd.
In tegenstelling tot deze uitspraak noemt ds. Poort een tekst die hij in Dachau tegenkwam: „Wie zich het verleden niet wenst te herinneren is rijp alles nogmaals mee te moeten maken".

Zesde gebod
Niet alleen de algemene maar ook de bijbelse geschiedenis wordt aan de kant gezet. Ds. Poort wijst op verschillende verhalen in het Oude Testament waar van defensie duidelijk sprake is. Wie zich op de Bijbel beroept wordt echter al gauw om de or.en gemept met het zesde gebod maar, zo zegt ds. Poort, iedere rabbijn kan vertellen dat de zin van dit gebod is „Gij zult niet moorden".

Verder benadruk ds. Poort dat in de Bijbel niets van eenzijdige ontwapening terug te vinden is. Wel tekent Jezus Zichzelf als de Goede Herder die zijn leven inzet voor Zijn schapen. Hij is de grote verdediger van de kudde en Hij vraagt Zijn kerk om Hem na te volgen.

Een tweede bedreiging voor de vrede ziet ds. Poort in het humanistisch denken. Deze gedachtengang, die uitgaat van de autonomie van de mens, holt het gezag uit. Dit is ook in het leger merkbaar. Daar zijn inmiddels vele humanistische geestelijk verzorgers aangesteld. De ruggegraat van het leger kraakt, zo schrijft ds. Poort. Hij wijst er op dat er wel degelijk gezagsgetrouwe humanisten zijn maar dat het gevaar vooral schuilt in het samengaan van humanisme en anarchisme.

Verzoeken
Het vitalistisch denken ziet schrijver ds. Poort ook als een bedreiging. Dit denken is geheel gericht op overleven. Een leus als „Liever rood dan dood" past geheel in dit denkkader. Op zich is deze gedachtengang wel begrijpelijk, zo schrijft hij, maar ik doe niet mee in demonstraties omdat ik geloof dat de vrede daardoor niet wordt gediend maar ondergraven. Wanneer het machtsevenwicht dat tot nu toe zinvol is gebleken wordt verstoord, dan noem ik dat een verzoeken van God, aldus ds. Poort.
Tegenover het vitalistische denken plaatste Poort het gerechtigheidsdenken. „Op de mouwen van onze jongeren staat nog altijd „je maintaindrai" oftewel „ik zal handhaven". Deze zin eindigt niet met de woorden „mijzelf en mijn leefbaarheid" maar met de woorden „Mijn God en de gerechtigheid", aldus ds. Poort.

61 pagina's pb. In redelijke staat!