Geen producten (0)
 

Burggraaf, G.P.P. - De Taal des Harten

€ 5,95
Op voorraad
Omschrijving
Het geluid en de ramshoorn en het geklank uit de zilveren bazuin van het Evangelie
 
In dit boek staat de Orde des Heils centraal, waarbij de verzoening in Christus, als de grondslag van het genadeleven, steeds naar voren komt. In het tweede onderwerp wordt benadrukt dat de toepas-sing van het heil alleen uit genade is. Berouw over de zonden is geen voorwaarde, maar een vrucht van de vergeving der zonden. Vervolgens schrijft de auteur iets over de roeping tot het ambt. Dan volgt een kort interview met Philpot, Spurgeon, Luther, Comrie, Van der Groe en Huntington. Luther zegt belangwekkende dingen over de Wet, terwijl Comrie separeert tussen 'schijn en zijn'. Van der Groe bewijst de zekerheid des geloofs en Huntington zegt wat de ware broederliefde is. De heden-daagse prediking wordt behandeld in het onderwerp 'De volle raad Gods in de prediking'. De predi-king dient altijd te staan in het kader van Wet en Evangelie. Voor de 'bekommerden' wordt er nog verse vis opgediend, afkomstig uit de wateren van vrije genade. De schrijver besluit dit boek met een gewichtig onderwerp over de evolutie-theorie, waarin hij Darwin weerlegt en tevens bewijst dat Chris-tus de Alpha en de Omega is zowel van de schepping als van de herschepping.
 
Uitgeverij de Rokende Vlaswiek, 158 pagina's gebonden