Geen producten (0)
-38%
Poel, ds. Chr. van der - De Ware Wijnstok (52 meditaties)
 

Poel, ds. Chr. van der - De Ware Wijnstok

€ 15,90 € 9,90 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Meditaties door ds. Chr. van der Poel. Laatste 2 exemplaren!

Ds. Chr. van der Poel te Yerseke, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, schreef 52 meditaties waarin vele onderwerpen en geschiedenissen uit Gods Woord behandeld worden. In de meditaties spreekt de Schrift voluit en wordt eenvoudig verklaard hoe de Heere werkt in zondaarsharten; dat er meer nodig is dan een uitwendig belijden van de waarheid. Alleen ranken die geplant zijn in Christus, de ware Wijnstok, zullen vrucht dragen die eeuwigheidswaarde heeft.
 
Speciaal voor ouderen en slechtzienden is een duidelijk lettertype gebruikt.
 
1. Davids zielsbegeerte (Nieuwjaar) - Psalm 27 : 4
2. Het wegdragen van de belofte - Hebreeën 10 : 36
3. De armen van geest door Christus zalig gesproken (1)
4. De armen van geest door Christus zalig gesproken (2)
5. De hemelse Medicijnmeester - Lukas 5 : 31
6. De verheerlijking van Christus - Mattheüs 17 : 3 - 4
7. Christus voorzegt Zijn kruisdood - Mattheüs 26 : 2
8. De zalving te Bethanië - Mattheüs 26 : 12
9. Jezus' lijdensaankondiging door Zijn discipelen niet verstaan - Lukas 18 : 31 - 34
10. Het opschrift boven Jezus' kruis - Johannes 19 : 19b
11. Het tweede kruiswoord - Lukas 23 : 43
12. Het zevende kruiswoord (Goede Vrijdag) - Lukas 23 : 46
13. Ik leef (Pasen) - Johannes 14 : 19b
14. De heerlijkheid van de verhoogde Middelaar (Hemelvaart) - Hebreeën 1 : 3b - 4
15. Het Pinksterwonder door Petrus verklaard (Pinksteren) - Handelingen 2 : 33
16. Het zoeken van de dingen die boven zijn - Kolossenzen 3 : 1
17. De geloofsverwachting van Abraham - Hebreeën 11 : 30
18. Een Goddelijk moeten - Johannes 10 : 16m
19. Vrees niet - Lukas 12 : 32
20. De bede van de Geest en de bruid - Openbaring 22 : 17a
21. De ware Wijnstok - Johannes 15 : 1 - 2
22. Davids geloofspsalm - Psalm 23 : 1
23. Het getuigenis dat de Heere geeft van Job - Job 1 : 1
24. Op duizend vragen geen antwoord - Job 9 : 3
25. Jeremía in het huis van de pottenbakker (1) - Jeremía 18 : 3 - 4
26. Jeremía in het huis van de pottenbakker (2) - Jeremía 18 : 3 - 4
27. Maar Ik heb tegen u - Openbaring 2 : 4 - 5a
28. Lot te Zoar - Genesis 19 : 23
29. De ware zuchters - Romeinen 8 : 23
30. Zebulon - Genesis 49 : 13
31. De roos van Saron - Hooglied 2 : 1
32. De 38-jarige kranke door Christus genezen
33. De Herder en Zijn schapen - Ezechiël 34 : 31
34. Het trekken Gods - Galaten 1 : 4
35. Vier van de kleinste der aarde (1) - Spreuken 30 : 24 - 28
36. Vier van de kleinste der aarde (2) - Spreuken 30 : 24 - 28
37. Vier van de kleinste der aarde (3) - Spreuken 30 : 24 - 28
38. Vier van de kleinste der aarde (8) - Spreuken 30 : 24 - 28
39. Het werk Gods - Prediker 7 : 13
40. De liefde tot Christus - Hooglied 8 : 7b
41. Het werk Gods in zijn begin en voleindiging - Filippenzen 1 : 6
42. De borgstelling van Juda - Genesis 43 : 9a
43. Niet gezien en nochtans liefhebben - 1 Petrus 1 : 8
44. De leiding door Gods Geest - Romeinen 8 : 14
45. Christus' ontdekkend onderwijs (1) - Lukas 15 : 25 - 32
46. Christus' ontdekkend onderwijs (2) - Lukas 15 : 25 - 32
47. Gídeon gesterkt - Richteren 7 : 9 - 15
48. De Wortel van Isaï en Zijn rust - Jesaja 11 : 10
49. De openbaring van de liefde Gods - 1 Johannes 4 : 9
50. Zijn Naam - Jeremía 23 : 6b
51. De geboorte van de Zaligmaker (Kerst) - Lukas 2 : 7m
52. Gezangen in vreemdelingschappen (Oudjaar) - Psalm 119 : 54

Nieuw en actieprijs... laatste exemplaren!