Geen producten (0)
 

Mallan, ds. F. - Versterking van een onsterk volk

€ 15,95
Op voorraad
Omschrijving
In deze preken van ds. F. Mallan worden we gewezen op de Goddelijke wijsheid en leiding. Dat Gods kracht zich openbaart in het krachteloze. Dat in het verlies winst ligt. Dat door het sterven alleen het leven gevonden wordt. Dat een mens, die niets meer in zichzelf overhoudt om op te steunen, een grond van behoudenis mag vinden buiten zichzelf.
 
Dat machteloze volk gaat een toevlucht zoeken in de Rotssteen, in de vernederde, maar ook in de verhoogde Middelaar, Die ten goede voor Zijn Kerk is verheerlijkt. Van dat Goddelijke heilgeheim spreken ook deze predikaties.
  1. Jozefs vruchtbaarheid voorgesteld in zijns vaders zegen - Predikatie n.a.v. Genesis 49 : 22 - 24
  2. 's Heeren strijd en overwinning voor Israël, Israël toegezegd - Predikatie n.a.v. Exodus 14 : 13 - 14
  3. De wijsheid Gods geopenbaard in hetgeen niets in zichzelf is - Predikatie n.a.v. Spreuken 30 : 24 - 28
  4. Een onwederstandelijk werk van Gods genade - Predikatie n.a.v. Spreuken 30 : 29 - 31
  5. Het onbegrijpelijke van 's Heeren handelingen - Predikatie n.a.v. Spreuken 30 : 32 - 33
  6. Gods onderhoudende zorg over Jeremia in het gevangenhuis - Predikatie n.a.v. Jeremia 37 : 21m
  7. Een wederspanninge Jona als een voorwerp van de Goddelijke liefde - Predikatie n.a.v. Jona 2 : 1 - 2
  8. Christus' onuitsprekelijke liefde tot de Zijnen - Predikatie n.a.v. Johannes 17 : 18 - 20

Uitg. Sola Gratia, 174 pag. gebonden, Nieuw en laatste exemplaar uit onze winkel!