Geen producten (0)
Sorteer op:  

Fraanje. ds. J. - Ter Gedachtenis Uit het leven en werk van ds. J. Fraanje Levensschets,…
€ 5,95
Op voorraad
Geense, Jan - Uit Genade zalig geworden Levensschets door Jan Geense (1848-1933) zelf beschreven. Op…
€ 4,95
Op voorraad
Giessen, Marinus van de - Ervaringen en voorvallen Levensbeschrijving Marinus van de Giessen. Zijn bekering,…
€ 3,90
Op voorraad
Godwin, Th. - Een gezaligde zondaar door souvereine genade Levensbeschrijving van Thomas Godwin (1803-1877) of een…
€ 5,95
Op voorraad
Golverdingen, ds. M. - Ds GH Kersten leven en werk Ds. G.H. Kersten - Facetten van zijn leven en werk De naam…
€ 12,50
Op voorraad
Graaf, J. vd - Passie voor het Evangelie (Leven en werk ds. G. Boer) Leven en werk van ds.G.Boer. / Ds.Boer nam een markante…
€ 14,95
Op voorraad
Grootveld, Daan - Ziende in het gebod (ds H. de Cock) Ziende in het gebod. Uit het leven van Ds.H.de Cock van…
€ 3,90
Op voorraad
Haar, ds. J. van der - Tekenen ten goede (Ambtelijke ontmoetingen) In tekenen ten goede spreekt ds. J. van der Haar over…
€ 4,95
Op voorraad
Haaren, ds. J. van - Tot Profeet gesteld Genade is geen erfgoed. Erven doen wij de zonde en genade…
€ 8,95
Op voorraad
Hage, David - Om het eeuwige Welbehagen Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de…
€ 3,50
Op voorraad
Haitsma J. - Christiaan Salomon Duijtsch, zijn laatste levensjaren Verslag van de laatste levensjaren van deze tot het…
€ 5,95
Op voorraad
Hakkenberg, ds. D. - Zie, Ik kom haastiglijk Ter nagedachtenis aan ds. D. HakkenbergDs. Dirk Hakkenberg…
€ 6,95
Op voorraad
Ham, ds. H van der - Een wolk van getuigen In Een wolk van getuigen wordt in biografische schetsen het…
€ 8,90
Op voorraad
Hardloper-Smit, Geertje - Door recht verlost Eenige aantekeningen over het leven van Geertje…
€ 4,95
Op voorraad
Hegeman, ds. C. - Gerrit Hendrik Kersten, leidsman van de stillen in den lande Herdenkingsuitgave ter nagedachtenis aan wijlen ds. G.H.…
€ 3,50
Op voorraad
Hegeman, ds. C. - Predik het Evangelie Levensschets, enkele predikaties en rouwdienst met de…
€ 9,95
Op voorraad
Hille, H. - Als een vogel uit een boom geschoten Ds. Pieter Zandt (1880-1961) was in brede kringen een geacht…
€ 11,50
Op voorraad
Hille, H. - De tijd is kostbaar Ds. Kievit was een man met grote gaven van hoofd en hart en…
€ 11,95
Op voorraad
Hille, H. - Een leesbare brief (W. van Leeuwen) Willem van Leeuwen (1868-1940) was een hervormde voorganger,…
€ 15,00
Op voorraad
Hille, H. - In de schaduw van het kerkelijke leven Een witte vlek in de geschiedschrijving van de gereformeerde…
€ 12,95
Op voorraad
Hille, H. - Zijn Naam is Ontfermer C.W.H. Eigeman en B. Eigeman-Mulder: Zijn naam is Ontfermer…
€ 7,95
Op voorraad
Hoef, ds. J. van de - In U verheugd Ds. J van de Hoef werd op 29 november 1878 op een boerderij…
€ 4,95
Op voorraad
Hofman, ds. M. - Het Alwijze Godsbestuur verheerlijkt Uitgebreide versie! - Levenbeschrijving, vermeerderd met…
€ 7,95
Op voorraad
Hofman, M. - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt Ds. M. Hofman (1837-1945), predikant bij de Gereformeerde…
€ 4,90
Op voorraad