Geen producten (0)
 

Holten, F. van - Pleun Kleijn de lekentheoloog

€ 9,95
Op voorraad
Omschrijving

"Toen de uitgever ons verzocht een boekje te willen schrijven over Pleun Kleijn hebben we daar, na enige aanvankelijke aarzeling, in toegestemd. Die aarzeling was er omdat we meenden dat er niet voldoende materiaal zou zijn. Dat vermeende bezwaar is inmiddels opgelost. De vier geschriften die Kleijn ons heeft nagelaten, aangevuld met de vele herinneringen uit eigen jeugdjaren, leverden voldoende stof op voor een boekje, dat naar we hopen in vele opzichten leerzaam zal blijken te zijn. Van de weinigen die Kleijn nog gekend hebben, ontvingen we tal van nuttige aanvullingen en ophelderingen. De stijl van Kleijns geschriften is niet gemakkelijk. Dat komt door het woordgebruik, de soms zeer lange zinnen, de vele herhalingen en het ontbreken van tussenkopjes en een hoofdstukindeling. Gezien de hoogst actuele inhoud van vele zaken die door Klei)n aan de orde werden gesteld, hebben we een poging gedaan zijn gedachtegoed toegankelijk te maken voor de lezers van nu. Dit vooral met het oog op onze jonge mensen. Bij hen vinden we soms een verblindende belangstelling voor Gods Woord, maar doorgaans weinig kennis. En ook: er zijn weinig leidslieden die hen op schriftuurlijk bevindelijke wijze de weg kunnen wijzen, met eerlijkheid, liefde en bewogenheid. We hebben de werkwijze gevolgd de geschriften van Kleijn doorlopend te behandelen, en waar we dat nodig achtten enige ophelderende woorden toe te voegen. Dat is precies de werkwijze die Kleijn zelf volgde in zijn leesdiensten!" (Voorwoord van de schrijver)

Uitg. Groot Goudriaan, 153 pag. gebonden. Nieuwstaat!