Geen producten (0)
-60%
Scannen0163 11
 

Brug, Wilhelm van de - Zonder wrijving geen glans

€ 14,95 € 5,95
Op voorraad
Omschrijving

Waar mensen samen zijn, ontstaan conflicten. Ook onder christenen. Die zouden beter moeten weten, maar doen niet beter. De Bijbel doet een appèl op ons om niet eerzuchtig te zijn of uit te zijn op ruzie, maar het belang van de ander te zoeken. Dat is de eerste stap in zowel het voorkomen als het oplossen van conflicten.

Bij het oplossen van een conflict kun je samen komen tot een nieuwe harmonieuze situatie, mits beide partijen zich hiervoor in willen zetten. Belangen en posities worden weer duidelijk geformuleerd. Ook meningen over een bepaald onderwerp komen helderder naar voren. Dat kan een positief, constructief effect hebben: zonder wrijving geen glans.

Conflicten zelf kunnen je echter heel wat hoofdbrekens bezorgen. Daarom wil dit boek een handreiking doen om mensen inzicht te geven in conflictsituaties, hun rol en emoties hierin. Daarnaast geeft het
tips hoe men een conflict kan voorkomen en hanteren.

Wilhelm van de Brug is docent sociaalagogische vorming binnen de beroeps- en volwasseneneducatie. Daarnaast geeft hij groepstrainingen sociale vaardigheden en omgaan met faalangst en individuele psychosociale begeleiding.

Gerrie Ham - Willemsen is op dit moment senior coach psychosociale zorg binnen een thuiszorgorganisatie, waar zij hulpverleners begeleidt.

Gezamenlijk hebben ze een eigen bedrijf voor training en coaching. Zij geven lezingen, trainingen en workshops over communicatie in de breedste zin van het woord (persoonlijke effectiviteit, teammotivatie, conflicthantering en omgaan met specifieke doelgroepen zoals jongeren en mensen met een beperking).

Uitg. Kok, 144 pag. pb. Nieuw!