Geen producten (0)
 

Mieras, ds. M.A. - Als een eenzame mus op het dak

€ 14,90 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NBKTPr-4536
EAN code 9789057412431
Omschrijving

Ds. M.A. Mieras: Als een eenzame mus op het dak
 
Ds. Mieras werd in 1915 geboren en was predikant te Terneuzen waar hij op 21 april 1942 bevestigd werd. Op 6 juni 1944 volgde de bevestiging tot predikant in Krimpen a/d IJssel. Die gemeente diende hij tot aan zijn overlijden op 24 april 1981.
 
Een bundeling van tien predicaties (2e druk):

1.Naomi - Ruth 1 vers 6 - 7: Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab; want zij had gehoord in het land van Moab, dat de HEERE Zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was, en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op den weg om weder te keren naar het land van Juda.
2.Mefiboseth - 2 Samu?l 9 vers 7: En David zeide tot hem: Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uws vaders J¢nathans wil; en ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel.
3.De rijke man en Lazarus - Lukas 16 vers 22: En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
4.Bethesda - Johannes 5 vers 2: En er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen.
5.Wij dan gerechtvaardigd zijnde - Romeinen 5 vers 1: Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus.
6.Het zevende zegel - Openbaring 8 vers 1: En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een halfuur.
7.Verlangen van de Bruid - Hooglied 5 vers 6lg: Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. Ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet.
8.Ik ben de Deur - Johannes 10 vers 7: Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
9.9. En u heeft Hij mede levend gemaakt- Efeze 2 vers 1: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonden.
10.De Heere zegene u uit Sion - Psalm 134 vers 3: De Heere zegene u uit Sion, Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

in herdruk!!