Geen producten (0)
 

Hille, H. - Van schaapherder tot herder der schapen

€ 8,95
Op voorraad
Omschrijving
Hendrikus Roelofsen (1852-1930) was in het begin van de vorige eeuw een algemeen bemind en geacht predikant bij Gods volk. Aanvankelijk was hij werkzaam als schaapherder in zijn geboortestreek, de omgeving van Lunteren. Op zeventienjarige leeftijd werd hij met kracht overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Na drie jaar geleefd te hebben ''in een weg van diepe ontdekking, schommeling, worsteling en strijd'' kwam hij in november 1873 tot het volle licht.
Nadat hij vanaf 1880 als oefenaar en godsdienstonderwijzer was voorgegaan, diende hij meer dan dertig jaar in het predikambt de gemeenten te Opheusden, Goes, Bruinisse en Zeist. In 1927 werd hem vanwege zijn gezondheidstoestand eervol emeritaat verleend. Drie jaar later ging hij met Paulus' woorden: ''Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd; ik heb het geloof behouden'' de eeuwige rust in.
In dit boek is bijeengebracht hetgeen ds. Roelofsen in zijn Levensschets en in brieven over zijn leven, bekering en arbeid heeft geschreven. Deze bronnen zijn ineengeschoven en aangevuld met gegevens verkregen uit historisch onderzoek en uit de uitgebreide literatuur over hem. Op die wijze ontstond een biografie, waarin aandacht geschonken wordt aan vele facetten van zijn leven en werk.
 
Uitg. vd Meijden, 227 pag. gebonden, Nieuwstaat!