Geen producten (0)
 

Houtekamer, S. - Christopher Love

€ 6,95
Op voorraad
Omschrijving

Een puritein op weg naar het schavot - 'Zodra mijn hoofd van mijn lichaam is gescheiden, zal ik verenigd zijn met Christus, mijn Hoofd in de hemel.' Met deze woorden troostte de 33-jarige Christopher Love zijn vrouw Mary toen hij afscheid van haar nam op de avond voor zijn onthoofding.

Christopher Love (1618-1651) was een veelbelovend puriteins predikant in Londen en zeer geliefd bij het volk. Hoe kon het zover komen dat hij terechtgesteld werd? Dit boek biedt een duidelijke schets van de historische situatie die leidde tot de onthoofding van Love. Uit de chaos van burgeroorlogen trad Oliver Cromwell naar voren als de man die de orde zou herstellen. Love voelde zich nauw betrokken bij de ontwikkelingen van kerk en staat. Zijn uitgesproken mening werd hem niet in dank afgenomen. In 1651 werd Love van verraad beschuldigd en ter dood veroordeeld.
Ontroerend is de laatste briefwisseling met zijn vrouw Mary. Ondanks haar gratieverzoeken werd Love bij de Londense Tower onthoofd.

Was Love werkelijk een verrader? Lees de indrukwekkende verantwoording die hij op het schavot aflegde van zijn daden en principes. De dood was geen verschrikking voor hem, en daarom kon hij zeggen: 'Welkom schavot, en welkom bijl, en welkom blok, en welkom dood, en welkom alles, omdat het mij zal brengen naar het huis van mijn Vader.'

Uitg. den Hertog, 148 pag. gebonden, Nieuwstaat!