Geen producten (0)
 

Davidse, P. - Een onwaardige dienaar

€ 7,95
Op voorraad
Omschrijving

Jan Vader (1819-1901) stond niet hoog met zichzelf. Hij noemde zich 'een onwaardige dienaar'. Verder is hij nooit gekomen. Maar hij had hoge gedachten van zijn God en Schepper. Dat kunnen we opmaken uit zijn nagelaten geschriften.
Hij preekte 's zondags als oefenaar voor de verstrooide geestverwanten bij de ledeboeriaanse gemeente in Aagtekerke en later in zijn eigen kruisgemeente in Meliskerke. Door de week leidde de oude wagenmaker en oefenaar een rustig leven. Een leven dat hij grotendeels doorbracht temidden van zijn talrijke boeken, waaronder zich zeldzame theologische werken bevonden.
Hij overleed te Meliskerke 14 juli 1901. Eerder in zijn leven had Vader ooit de tekst uit Job 8 ter bemoediging ontvangen: 'Uw beginsel zal wel gering zijn; maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden'. Daar zag het bij zijn sterven niet naar uit. Evenmin zag hij zijn verwachting in vervulling gaan dat een jonge man de zorg van zijn gemeente zou overnemen.
In 1902 werd echter in Vaders gemeente de jonge predikant G.H. Kersten beroepen. Hij nam het beroep aan. Er kwam groei in de gemeente. Waar Vader zo op had gehoopt, maar wat tijdens zijn leven niet in vervulling was gegaan, gebeurde nu.
De vereniging van de ledeboeriaanse gemeenten en de kruisgemeenten in 1907 kwam tot stand op initiatief van de beide gemeenten die Vader voorheen bediende, de ledeboeriaanse gemeente van Aagtekerke en de kruisgemeente van Meliskerke.

P. Davidse, woonachtig in Meliskerke, publiceerde meerdere boeken en artikelen over kerkhistorische en regionale geschiedenis. Hij schreef eerder een biografisch artikel over Jan Vader in het kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden.

Uitg. Groot Goudriaan, 158 pag. gebonden, Nieuwstaat!