Geen producten (0)
 

Wessels, A.M. - Een merkwaardig vijftal

€ 2,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

Dit boekje bevat bijeengebundeld een vijftal schetsen (hierin echter breder uitgewerkt), die in de dagbladen "De Rotterdammer" en "De Zeeuw" in de jaren 1928-1929 werden gepubliceerd door wijlen de heer A. M. Wessels te Goes. Deze was oudheidkundig medewerker van "De Zeeuw" en van zijn hand verschenen talrijke historische artikelen over Zeeland en zijn bewoners in dat blad, alsmede verschillende boeken en brochures. De artikelen behandelen uiteraard alleen historische feiten; beschouwingen van de door de beschrevenen gehuldigde theologie zijn dus achterwege gebleven.

Dit werkje, dat al sinds jaren uitverkocht was en waarnaar toch nog vraag was, heb ik thans op verzoek van Uitgeverij "De Banier" te Vianen en met instemming van mevrouw wed. A. M Wessels, opnieuw bewerkt. Sinds 1929, toen het boekje bij de Fa. Oosterbaan & Le Cointre te Goes in druk verscheen, is er wel zo veel gebeurd met de gemeenten van Ds. Bakker en Ds. Boone, dat de tweede helft van hun levensbeschrijving een algehele herschrijving noodzakelijk maakte.

Ook betreffende Ds. P. van Dijke zijn verschillende zaken duidelijker gesteld op grond van het resultaat van onderzoekingen in de archieven van het Ministerie van de Hervormde Eredienst, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. Vanzelf vindt men er dus geen komplete geschiedenis in van de Gereformeerde Gemeenten en Oud-Gereformeerde Gemeenten. Alleen voor zover verduidelijking van een en.ander nodig was, heb ik enkele kerkhistorische feiten aangehaald. Voor hen, die nog meer over de beschreven personen willen lezen, heb ik er een litteratuurlijst aan toegevoegd. Evenals de heer Wessels in de eerste druk, verzoek ik beleefd aan
allen, die in dit geschrift iets onjuist gekonstateerd of belangrijks gemist hebben of iets kunnen aanvullen, dit mij te willen mededelen.

83 pag. pb. In goede staat!