Geen producten (0)
 

Heykoop, Pieter - Voor kerktijd... deel 7

€ 15,00 (inclusief btw 21%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode NCDOr-4398
EAN code CD 520224
Omschrijving

Voor Kerktijd deel 7 van Pieter Heykoop. Mooi orgelspel voor kerktijd. Nieuw!

1. Prijst den naam van Uwen God, ’s HEEREN knechten, hier vergaârd (Psalm 135 : 1 en 2)
God is goed; looft Hem te zaâm met gezang en snarenspel
Juich, aarde; juicht alom den HEER’ (Psalm 100 : 1 en 3)
Gaat tot Zijn poorten in met lof
Looft, looft den HEER’, Dien, onbedwongen, een nieuw gezang zij toegezongen (Psalm 149 : 1 en 2)
Laat d’ ijverige tempelreien op fluiten ’s Hoogsten naam verbreiden
2. Och, daalde ’t heil uit Sion spoedig neer (Psalm 14 : 7)
Der goden God verheft Zijn stem met macht (Psalm 50 : 1)
Ik zal met al mijn hart den HEER’ (Psalm 9 : 1 en 11)
Zingt, zingt den HEER’, Die eeuwig leeft
3. ’s HEEREN stem, op ’t hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht (Psalm 29 : 1 en 5)
’s HEEREN stem ontbloot het woud
Verbazend hof van d’ Opperheer (Psalm 148 : 2)
De volken zullen, HEER’, U loven (Psalm 67 : 3)
4. De HEER’ zal, in dit moeilijk leven, Zijn volk en erfdeel nooit begeven (Psalm 94 : 8)
Geef, dat mijn oog het goed’ aanschouw (Psalm 106 : 3)
De HEER’ is recht in al Zijn weg en werk (Psalm 145 : 6) 10.55
5. O God, neem mijn gebed ter ore (Psalm 55 : 1 en 10)
’k Zal ’s avonds klagen, zuchten, stenen
Hoelang, o HEER’, mijn Toeverlaat, vergeet Gij mijnen jammerstaat? (Psalm 13 : 1 en 5)
Maar, in dit smartelijk verdriet, mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet
Gij hebt m’ in ’t hart meer vreugd gegeven (Psalm 4 : 4)
6. Looft, looft den HEER’, gij heidendom (Psalm 117 : 1)
Zingt, zingt den lof van ’t Opperwezen (Psalm 112 : 1)
Gij, hemel, aard’ en zee, vermeldt Gods lof (Psalm 69 : 14)
De Filistijn, de Tyriër, de Moren (Psalm 87 : 3 en 5)
Dan wordt Mijn naam met lofgejuich geprezen
Totaaltijd: 76.35

Nieuw!