Geen producten (0)
 

CNT set GROEN Evangeliën (6 delen)

€ 275,00
Op voorraad
Omschrijving

CNT set groen Evangeliën (6 delen)

Dit pakket bevat:
* Matteüs (Bruggen) ISBN 9789024208159
* Marcus (Bruggen( ISBN 9789024207787
* Lucas (Bruggen) ISBN 9789024261444   
* Johannes (Houwelingen) ISBN 9789024260980
* Christus op aarde (Bruggen) ISBN 9789024209194
* Evangelie Gods Zoon (Bruggen) ISBN 9789024261352

Tevens bij ons  verkrijgbaar:
- CNT pakket geel - € 139, 60   zie HIER
- CNT pakket rood - € 159,50 . Zie HIER
- CNT pakket blauw - € 269,10 . Zie HIER

De reeks Commentaar op het Nieuwe Testament is geschreven niet alleen voor theologen en predikanten. Het niveau is juist zó gekozen, dat ook niet-theologen en belangstellende gemeenteleden met de tekst uit de voeten kunnen. De serie combineert een wetenschappelijke benadering met een vloeiende stijl en juist dat maakt de tekst zo toegankelijk. Bij de totstandkoming van de verschillende delen stond de auteurs voor ogen om een geïntegreerde tekstuitleg van de diverse geschriften te maken binnen het geheel van de openbaring, gerelateerd aan de geschiedenis van de uitleg van deze documenten. Daarom is ervoor gekozen om naast commentaardelen ook themadelen te maken, waarin de historische context wordt beschreven (Jezus, Paulus, Apostelen). Er is grote aandacht voor de leesbaarheid van de commentaardelen en de onderlinge integratie tot één serie. Bij herziene uitgave wordt in eerder verschenen delen zo nodig alsnog de NBV (2004) verwerkt. Algemeen redacteur is prof.dr. Jakob van Bruggen.

Nieuw! OP is echt OP!