Geen producten (0)
1 2
 

Lam, Hanna & Wim ter Burg - Alles wordt nieuw! (60 Bijbelliederen)

€ 9,95 (inclusief btw 9%)
Op voorraad
Omschrijving

30 Bijbelliederen voor de jeugd met begeleiding van piano of orgel en melodie-instrumenten, de muziekuitgave is dit dus met teksten en aparte balken voor melodie instrument, eentje voor de zang en eentje voor piano/orgel

Het lied van het begin: In het begin lag de aarde verloren (I-1) Genesis 1 en 2
Scheppingslied: De aarde lag verloren (I-2) Genesis 1 en 2
Noach: Het water steeg wel hoog (I-3) Genesis 7-9
De toren van Babel: Weet je wat, weet je wat (I-4) Genesis 11:1-9
Jakob in het huis van God: Jakob is gekomen (I-5) Genesis 28:10-22
De dromen: Jozef zoekt zijn grote broers (I-6) Genesis 37:1-36; 39-45
De uittocht: Vannacht zal het wonder gebeuren (I-7) Exodus 12:31-39
De doortocht: Met Mozes zijn wij meegegaan (I-8) Exodus 14
Het lied van Mozes en Mirjam: De koning van Egypteland (I-9) Exodus 15:1-18
Jericho, Jericho (I-10) Jozua 5 en 6
Reus Goliath: De grote mensen durven niet (I-11) Samuel 17:20-52
Jona uit de grote vis: Jona heeft God wel verstaan (I-12) Jona
Daniël: De koning der Perzen schreef een gebod (I-13) Daniel 6:1-29
Kerstlied: De hemel heeft een lied doen horen (I-14) Lucas 2:8-20
Kerstlied: Van alle mensen deze moeder (I-15) Lucas 2:1-20
Herders, heb je 't wel verstaan (I-16) Lucas 2 en Mattheüs 2
De wijzen, de wijzen (I-17) Mattheüs 2:1-12
Lied van de bruiloft te Kana: Te Kana werd een feest gevierd (I-18) Johannes 2:1-11
Samen delen: Aan de oever van het meer (I-19) Marcus 6:35-44
Laat de kind'ren tot Mij komen (I-20) Marcus 10:13-16
De herder heeft zich niet vergist (I-21) Lucas 15:1-7
Het grote feest: Er was er eens een koning (I-22) Mattheüs 22:1-14
Meisjes dwaas, meisjes wijs (I-23) Mattheüs 25:1-13
Zacheüs: Er is geen plaats (I-24) Lucas 19:1-10
Palmpasen: Klim in de hoogste bomen (I-25) Mattheüs 21:1-11
Paaslied: Nu graf en steen getuigen (I-26) Mattheüs 28:1-10
De Heer is waarlijk opgestaan (I-27) Mattheüs 28:1-10
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest (I-28) Handelingen 2
Komt, laat ons vrolijk zingen (I-29)
Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: Nu gaan de bloemen nog dood (I-30) Openbaring 21
Wanneer ik naar uw hemel kijk (II-1) Psalm 8
Het lied van de goede regen: Zet nu de deur maar open (II-2) Genesis 8/9
Abraham, Abraham (II-3) Genesis 12:1-9
Jakob droomt: Een ladder naar de sterren (II-4) Genesis 28:10-15
Mozes' moeder zingt: Klein, klein kindje (II-5) Exodus 2
Zomaar te gaan met een stok in je hand (II-6) Exodus 16-17
Simson, Simson, alle Filistijnen (II-7) Richteren 13-16
Samuël hoort 's nachts een stem (II-8) I Samuel 3:1-10
Elia: In Israël dat God vergeet (II-9) I Koningen 18:20-46
De mensen die gaan in het duister (II-10) Jesaja 9:1-6
Jeremia: Daar komt de man uit Anathoth (II-11) Jeremia 19
Toen Jona in de walvis zat (II-12) Jona 2
Gloria in excelsis: Eer zij God in onze dagen (II-13) Lucas 2
Een stem in de woestijn: Er roept een man in de woestijn (II-14) Mattheüs 3
Wij hebben op de fluit gespeeld (II-15) Lucas 7:31-32
De bruiloft te Kana: De gasten wachten binnen (II-16) Johannes 2:1-11
Storm op zee: De golven, wild en groot (II-17) Lucas 8:22-25
Kleine dochter van Jaïrus (II-18) Lucas 8:40-56
De zieke in Bethesda: Ik moet de eerste wezen (II-19) Johannes 5:1-9
Een vader had twee zonen (II-20) Lucas 15:11-32
Barmhartige Samaritaan: Jezus die ons is voorgegaan (II-21) Lucas 10:30-37
Bartimeüs: Zoon van David, kijk naar mij (II-22) Lucas 18:35-43
Het lied van het ledige graf: Nu moet gij allen vrolijk zijn (II-23) Lucas 29:1-12
De vissers op het meer (II-24) Johannes 21:1-14
Een lied voor Pinksteren: Gods adem die van boven kwam (II-25) Handelingen 2:1-13
Een schare die niemand kan tellen (II-26) Openbaring 7:9-17
Morgenlied: O lieve Heer, ik ben zo blij (II-27)
Samen spelen: Kijk eens om je heen (II-28)
Cantate: De vogels in de bomen (II-29)
Avondlied: De dag gaat nu bij ons vandaan (II-30)

Uitg. Callenbach, 126 pag. gebonden, volgens eerste foto, in mooie staat!